مقاله ترجمه شده درباره CPM ،PERT و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی و پیاده سازی روی یک کسب و کار – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

CPM ،PERT و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی و پیاده سازی روی یک کسب و کار


عنوان انگلیسی مقاله:

CPM, PERT and Project Management With Fuzzy Logic Technique and Implementation On A Business


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت پروژه، منطق فازی، PERT، CPM، PERT فازی، CPM فازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پیشگفتار

2.2. روش مسیر انتقادی (حیاتی، بحرانی) فازی (FCPM)

2.3. روش PERT فازی

3. متدلوژی

3.1. هدف تحقیق

3.2. جمع‌آوری داده‌ها و نمونه

3.3. تجزیه و تحلیل‌ها و نتایج

3.4. محاسبه‌ PERT کلاسیک طول مدت پروژه

3.5. محاسبه‌ PERT فازی طول مدت پروژه

4. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Fuzzy Set Theory, proposed in 1965 by LA Zadeh, is not only interested in well-defined and precise data, but also in uncertain and fuzzy data (MathWorks, 1995 ). This theory provided the real world to be expressed mathematically, thus the exact boundaries created by classical mathematics have been removed, and uncertainty took place in the decision-making processes (Steyn, Stokar, 2014). In almost every field of science and technology, the widespread use of fuzzy set theory with the new perspectives supplied to decision-making in industrial systems to the subject of the classic operations research studies have expanded the domain(Aziz,2013). This theory widely used in game theory and network problems in operations research, linear programming, nonlinear programming, goal programming, dynamic programming, transportation models (Junior, Carvalho, 2013).

1. مقدمه
تئوری مجموعه های فازی که در سال 1965 توسط LA Zadeh پیشنهاد گردید، نه تنها به داده های درست تعریف شده و دقیق، بلکه همچنین به داده های غیر قطعی و فازی علاقمند می باشد. این تئوری دنیای واقعی را به روش ریاضی بیان نمود، به همین خاطر مرزهای حقیقی ایجاد شده توسط ریاضیات کلاسیک حذف شده و عدم قطعیت در فرایندهای تصمیم گیری به وقوع پیوست. تقریباً در هر فیلد از علوم و تکنولوژی، کاربرد گسترده تئوری مجموعه های فازی با رویکردهای جدید ارائه شده برای تصمیم گیری در سیستم های صنعتی برای موضوع مطالعات تحقیق عملیات های کلاسیکی، حوزه را بسط و توسعه داده است. این تئوری در تئوری بازیها و مسائل شبکه در تحقیقات عملیاتی، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی غیر خطی، برنامه ریزی هدف، برنامه ریزی پویا، و مدلهای حمل و نقل کاربرد وسیعی دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید