مقاله ترجمه شده درباره کنترل ∞H هشت درجه آزادی سیستم تعلیق فعال خودرو – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کنترل ∞H هشت درجه آزادی سیستم تعلیق فعال خودرو


عنوان انگلیسی مقاله:

H∞ control of 8 degrees of freedom vehicle active suspension system


کلمات کلیدی مقاله:

 سیستم تعلیق فعال، کنترل مقاوم، 8 درجه آزادی، آشفتگی جاده ای


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان و مکانیک خودرو


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مدلسازی سیستم

2.1 معادله ی اولر لاگرانژ

2.2 توصیف سیستم

2.2.1 انرژی های سیستم

2.2.2 تابع لاگرانژ سیستم

2.2.3 معادلات جنبش برای سیستم

2.3.4 مدل فضای حالت برای سیستم

3. کنترل در برابر آشفتگی ها جاده

3.1.1 نتایج شبیه سازی

3.2 کنترل فیدبک خروجی بهینه سازی شده

3.2.1 نتایج شبیه سازی

4.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The main objective of this paper is to develop improved robust control techniques for an active suspension system utilizing an improved mathematical model. For that purpose, Euler Lagrange equation is used to obtain a mathematical model for vehicle active suspension system. The dynamics of driver’s seat are included to get a more appropriate model. Robust H∞ controllers are designed for the system to minimize the effect of road disturbances on vehicle and passengers. The performance of active suspension system is determined by measuring the heave acceleration of driver’s seat and rotational acceleration of vehicle around its center of gravity. Effectiveness of the proposed controllers is validated by simulation results.

چکیده

هدف اصلی این مقاله، توسعه ی تکنیک های کنترل مقاوم برای یک سیستم تعلیق فعال است که از یک مدل ریاضی بهبود یافته استفاده میکند. برای این منظور، معادله ی زبان اولر، برای کسب یک مدل ریاضی برای سیستم تعلیق فعال خودرو بکار میرود. دینامیک های صندلی راننده برای کسب یک مدل مناسب تر، شامل میشوند. کنترل کننده های ∞H قوی برای سیستم به منظور به حداقل رسانی اثر آشفتگی های جاده ای روی خودرو و مسافرین طراحی میشود. عملکرد سیستم تعلیق فعال، با سنجش شتاب بالا آمدن صندلی خودرو و شتاب چرخشی خودرو حول مرکز جاذبه اش، تعیین میشود. اثر بخشی کنترل کننده های ارائه شده، با نتایج شبیه سازی، ارزیابی میشود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید