مقاله ترجمه شده درباره تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ


عنوان انگلیسی مقاله:

The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong


کلمات کلیدی مقاله:

افشاگری، مدیریت درامد ها، پایش متمرکز، عملکرد صحیح شرکت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، حسابداری مالی و مهندسی مالی و ریسک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – ادبیات و موضوعات

2-1 افشاگری و عملکرد شرکت

2-2 افشاگری و هیئت مدیره مستقل

3 – داده

3-1 نمونه

3-2 متغیر های اکتشافی

3-3 متغیر وابسته

4- طراحی تحقیق

4-1 مدل

4-2 روش تخمین

5- نتیجه

5-1 امار های توصیفی

5-2 رابطه بین افشاگری و عملکرد صحیح شرکت

5-3 رابطه بین افشاگری و عملکرد شرکت

5-4 قدرتمندی بررسی ها

5-4-1 قدرتمندی بررسی ها با متغیر های عملکرد صحیح شرکت جایگزین

5-4-2 حساسیت نتیجه به کاهش ابزار

6- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper challenges the notion that seeking to increase disclosure may not necessarily improve firm performance. Using Hong Kong listed firms subject to increase the extent of disclosure, this paper shows that the net benefit of disclosure is contingent on conditions such as the quality and integrity of a firm’s information. We demonstrate that a nonlinear relation exists between disclosure and firm performance when measured performance is adjusted for the impact of earnings management, over the period from 2006 to 2013. The results of our study show that corporate disclosure is likely to result in benefits, but after an optimum level, increasing disclosure reduces true firm performance. This optimum level also falls when differences between other firm’s monitoring environments (e.g., independent boards) are in place. These results indicate that intense monitoring of CEOs offsets the advantage of additional corporate disclosure.

چکیده

مقاله حاضر یک ایده ای را به چالش می کشاند که پیگیری برای افزایش افشاگری ممکن نیست ضرورتا باعث بهبود عملکرد شرکت گردد . مقاله حاضر با استقاده از شرکت های فهرست شده هنگ کنگ که در معرض افزایش میزان افشاگری می باشند ، نشان می دهد که سود خالص افشاگری با شرایطی نظیر کیفیت و درستی اطلاعات شرکت ربط دارد . ما نشان می دهیم که رابطه غیر خطی بین افشاگری و عملکرد شرکت در زمانی وجود دارد که عملکرد اندازه گیری شده برای تاثیر مدیریت درامد ها در دوره سال های 2006 تا 2013 تنظیم می گردد . نتایج مطالعه ما نشان می دهند که احتمالا افشاگری شرکت به مزیت هایی منجر می گردد اما زیاد شدن افشاگری بعد از سطح بهینه به کاهش عملکرد صحیح شرکت می انجامد . همچنین این سطح بهینه در زمانی افت می کند که تفاوت ها بین دیگر محیط های پایش شرگت ( برای مثال هیئت مدیره های مستقل ) در محل وجود دارند . این نتایج نشان می دهند که پایش متمرکز مدیران اجرایی باعث موازنه مزیت افشاگری اضافی شرکت می گردد .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید