مقاله ترجمه شده درباره تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با مشتریان حسابرسی روی دریافت ‌های استقلال حسابرس – سال 2015

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با مشتریان حسابرسی روی دریافت ‌های استقلال حسابرس عنوان انگلیسی مقاله: The impact of ex-auditors’...

مقاله ترجمه شده درباره مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی – سال 2015

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی عنوان انگلیسی مقاله: Harnessing Financial Information...